Categoriearchief: Kantorenvoorraad

Sinds 2000 worden relatief meer grote kantoorpanden gebouwd

Groei kantorenvoorraad per jaar naar grootteklasse
Groei kantorenvoorraad per jaar naar grootteklasse

Uit analyse van de kantorenvoorraad blijkt dat er sinds 2000 meer panden worden gebouwd in de grootteklasse vanaf 10.000 vierkante meter.  Dit relatief ten opzichte van de overige grootteklassen.

Uit de grafiek blijkt dat de groei van panden per grootteklasse tot 2000 redelijk gelijk op ging, afhankelijk van de conjunctuur. Sinds 2000 wijkt de groeilijn van de klasse vanaf 10.000 vierkante meter daar zichtbaar van af.

Bron: PropertyData op basis van BAG gegevens.

Inzicht in kantorenlokaties met de warmtekaart kantorendichtheid

Warmtekaart kantorendichtheid Groot Amsterdam
Warmtekaart kantorendichtheid Groot Amsterdam

Met behulp van een warmtekaart brengt PropertyData de kantoorgebieden van Nederland in kaart. Het unieke van deze werkwijze is dat het onafhankelijk van bestaande geografische indelingen werkt. Een gebied als de Zuidas wordt op deze manier als samenhangend gebied herkend, terwijl dit gebied zich uitstrekt over verschillende buurten en postcodegebieden.

Kantorenvoorraad blijft stug doorgroeien

De toename van de voorraad kantoorruimte is de in de afgelopen 40 jaar opmerkelijk constant geweest. Gemiddeld is de kantorenvoorraad ieder jaar met iets meer dan een miljoen vierkante meter gegroeid.

In de jaren rond 1990 en in de eerste jaren na de eeuw-wisseling was de groei bovengemiddeld.

De laatste jaren is de toename praktisch gelijk aan het langjarig gemiddelde. De groei is er dus nog niet uit. Toch een andere conclusie dan je zou verwachten op basis van de verhalen uit de media.

Ontwikkeling kantorenvoorraad

10% van de kantoorgebouwen bevat 50% van de voorraad kantoorruimte

Uit analyse van de Nederlandse kantorenvoorraad blijkt dat slechts 10 procent van het aantal kantoorpanden de helft van de totale kantooroppervlakte bevat.

Hoe de kantorenvoorraad is opgebouwd is goed af te lezen uit de grafieken hieronder.

Voorraad kantoren naar grootte 092013

Aantal kantoren naar grootte 092013

Bron: BAG september 2013, bewerkt door PropertyData.