Categoriearchief: BAG

Koopwoning of huurwoning?

Voor een makelaar is het erg nuttig om te weten of een woning een huurwoning is of een koopwoning. De bewoners van een huurwoning hebben niet veel aan zijn/haar verkoopdiensten. Tegelijk zijn sommige huurders weer potentiële kopers. Huur of koop kan dus handig gebruikt worden bij het selecteren van adressen voor een marketingactie.

PropertyData is in staat om met behulp van open data voor iedere woning in Nederland te bepalen of het koop of huur betreft. Voor marketingacties is het resultaat absoluut voldoende nauwkeurig.

Indicatie koop- of huurpand op basis van BAG en kadastrale perceel.
Indicatie koop- of huurpand op basis van BAG en kadastrale perceel.

Op zich is in de gebruikte open data is de informatie koop of huur niet aanwezig. Het is er echter wel uit af te leiden door de data slim te koppelen en te combineren. Een mooi voorbeeld van verborgen informatie.

Minder nieuwbouw in 2013

Het aantal bouwvergunningen blijft in 2013 structureel achter ten opzichte van 2012.

Bouwvergunningen 2013 vergeleken met 2012. Bron: BAG
Bouwvergunningen 2013 vergeleken met 2012. Bron: BAG

Uit de vergelijking per maand blijkt dat er op basis van de in Nederland afgegeven bouwvergunningen nog geen zicht is op het einde van de bouwcrisis.

Gemeenten registreren alle bouwvergunningen in de BAG. Ook alle andere wijzigingen van de status in de levenscyclus van panden worden geregistreerd. De BAG geeft daarmee een compleet beeld van de levenscyclus van ieder afzonderlijk pand in Nederland.

Statistische analyse zorgt voor kwaliteitsverbetering BAG

Met behulp van statistische analyse van de basisadministratie adressen en gebouwen zijn structurele invoerfouten heel mooi zichtbaar te maken. Zo mag je verwachten dat het aantal keer dat een bepaalde gebruiksoppervlakte voorkomt evenredig afneemt bij toenemende oppervlakte. Soms zitten daar echter opvallende pieken in.

Oppervlaktefrequentie: Aantal keer dat een gebruiksoppervlakte voorkomt in de gemeente Zwolle
Oppervlaktefrequentie: Aantal keer dat een gebruiksoppervlakte voorkomt in Zwolle

De frequentiegrafiek laat een enorme uitschieter zien bij 9999 vierkante meter. Kennelijk wordt deze waarde in de gemeente Zwolle ingevoerd indien de gebruiksoppervlakte niet bekend is.

Deze en nog tientallen andere kwaliteitscontroles worden door PropertyData toegepast op de ruwe data afkomstig uit de BAG en andere open data bronnen. Resultaat is een zeer goede datakwaliteit en betrouwbare analyses.

Sinds 2000 worden relatief meer grote kantoorpanden gebouwd

Groei kantorenvoorraad per jaar naar grootteklasse
Groei kantorenvoorraad per jaar naar grootteklasse

Uit analyse van de kantorenvoorraad blijkt dat er sinds 2000 meer panden worden gebouwd in de grootteklasse vanaf 10.000 vierkante meter.  Dit relatief ten opzichte van de overige grootteklassen.

Uit de grafiek blijkt dat de groei van panden per grootteklasse tot 2000 redelijk gelijk op ging, afhankelijk van de conjunctuur. Sinds 2000 wijkt de groeilijn van de klasse vanaf 10.000 vierkante meter daar zichtbaar van af.

Bron: PropertyData op basis van BAG gegevens.

Kantorenvoorraad blijft stug doorgroeien

De toename van de voorraad kantoorruimte is de in de afgelopen 40 jaar opmerkelijk constant geweest. Gemiddeld is de kantorenvoorraad ieder jaar met iets meer dan een miljoen vierkante meter gegroeid.

In de jaren rond 1990 en in de eerste jaren na de eeuw-wisseling was de groei bovengemiddeld.

De laatste jaren is de toename praktisch gelijk aan het langjarig gemiddelde. De groei is er dus nog niet uit. Toch een andere conclusie dan je zou verwachten op basis van de verhalen uit de media.

Ontwikkeling kantorenvoorraad

10% van de kantoorgebouwen bevat 50% van de voorraad kantoorruimte

Uit analyse van de Nederlandse kantorenvoorraad blijkt dat slechts 10 procent van het aantal kantoorpanden de helft van de totale kantooroppervlakte bevat.

Hoe de kantorenvoorraad is opgebouwd is goed af te lezen uit de grafieken hieronder.

Voorraad kantoren naar grootte 092013

Aantal kantoren naar grootte 092013

Bron: BAG september 2013, bewerkt door PropertyData.

Het hoogste pand van Nederland?

Margrietstraat 107 WaalwijkDit is Margrietstraat 107 in Waalwijk.

Volgens de officiële registratie in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) is dit momenteel het hoogste pand van Nederland. Met een grondoppervlak van 344 m2 en een gebruiksoppervlakte van 3000267 m2 komt het aantal verdiepingen op 8721.

Het is duidelijk dat dit niet klopt. De verantwoordelijke ambtenaar heeft waarschijnlijk tijdens het vastleggen een typefout gemaakt.

De kwaliteit van de BAG  is in het algemeen zeer goed. De informatie uit de BAG geeft inzicht in het Nederlandse vastgoed.  Vastgoedanalyses, statistieken en benchmarks op basis van deze informatie bieden veel toegevoegde waarde. Met betere informatie kunnen betere beslissingen genomen worden.

Kraan Informatica ontwikkelt innovatieve toepassingen op basis van de BAG en andere open data. Er worden tal van technieken toegepast om de ruwe data te controleren op inconsistenties en fouten. Dat zorgt voor een uitstekende datakwaliteit.