Alle berichten van Bart Kraan

Veel media-aandacht voor woonwaarderapport

Verschillende media hebben de afgelopen week aandacht besteed aan de introductie van het woonwaarderapport. Inmiddels hebben we al veel positieve reacties ontvangen.

Steenwijker Expres 21 januari 2014
Steenwijker Expres 21 januari 2014
Steenwijker Courant 20 januari 2014
Steenwijker Courant 20 januari 2014

Link naar Nieuwsnet Steenwijkerland

Link naar InDeKop.nl

Slimme samenwerking helpt woningverkopers

Mensen inzicht geven in de waarde van hun woning. Dat is wat we doen. Door het samenbrengen van data uit meerdere bronnen en deze te bundelen in een woonwaarderapport. In het kort komt het daar op neer. Het klinkt eenvoudig maar er zit behoorlijk wat werk en techniek achter. Aan het woord is Bart Kraan eigenaar van Kraan informatica en bedenker van het PropertyData woonwaarderapport. Met zijn jaren lange ervaring op dit gebied in de bedrijfsmakelaardij heeft hij nu de eerste stappen gezet om ook woning-eigenaren van deze informatie te voorzien. Dit doet hij in samenwerking met lokale makelaars. “Een waarderapport behoeft soms enige toelichting en deze wordt dan verzorgd door de makelaar”.

Voor Steenwijk heb ik gekozen om samen te werken met Harold Timmerman van makelaardij Van Stenwic. We hebben elkaar leren kennen bij het ZME netwerk en zagen allebei al gauw de meerwaarde van een samenwerking. Samen hebben we gekeken hoe de data toepasbaar zou zijn binnen de makelaardij, waar ligt de meerwaarde voor de makelaar en welke informatie is nou interessant voor de consument. Dit heeft geresulteerd in het eerste project welke deze week van start gaat.

Bart en Harold met het woonwaarderapport
Bart en Harold met het woonwaarderapport

Een selectie van circa 350 woningen op de Woldmeenthe krijgen deze week een uitnodiging om een gratis woonwaarderapport op te vragen. Dat deze adressen niet willekeurig gekozen zijn moge duidelijk zijn. Statistisch gezien is er een reële kans aanwezig dat in het komende jaar juist bij deze mensen een vraag gaat spelen waarbij de actuele waarde van de woning van cruciaal belang zal zijn. Met het gratis woonwaarderapport bieden wij deze mensen alvast een eerste kijk op hun mogelijkheden. Aanvullende informatie kan dan in een persoonlijk en vrijblijvend gesprek met de makelaar verkregen worden. De Woldmeenthe krijgt hiermee de pilot van een unieke dienst die zeker een vervolg gaat krijgen in andere wijken en plaatsen.

Koopwoning of huurwoning?

Voor een makelaar is het erg nuttig om te weten of een woning een huurwoning is of een koopwoning. De bewoners van een huurwoning hebben niet veel aan zijn/haar verkoopdiensten. Tegelijk zijn sommige huurders weer potentiële kopers. Huur of koop kan dus handig gebruikt worden bij het selecteren van adressen voor een marketingactie.

PropertyData is in staat om met behulp van open data voor iedere woning in Nederland te bepalen of het koop of huur betreft. Voor marketingacties is het resultaat absoluut voldoende nauwkeurig.

Indicatie koop- of huurpand op basis van BAG en kadastrale perceel.
Indicatie koop- of huurpand op basis van BAG en kadastrale perceel.

Op zich is in de gebruikte open data is de informatie koop of huur niet aanwezig. Het is er echter wel uit af te leiden door de data slim te koppelen en te combineren. Een mooi voorbeeld van verborgen informatie.

Minder nieuwbouw in 2013

Het aantal bouwvergunningen blijft in 2013 structureel achter ten opzichte van 2012.

Bouwvergunningen 2013 vergeleken met 2012. Bron: BAG
Bouwvergunningen 2013 vergeleken met 2012. Bron: BAG

Uit de vergelijking per maand blijkt dat er op basis van de in Nederland afgegeven bouwvergunningen nog geen zicht is op het einde van de bouwcrisis.

Gemeenten registreren alle bouwvergunningen in de BAG. Ook alle andere wijzigingen van de status in de levenscyclus van panden worden geregistreerd. De BAG geeft daarmee een compleet beeld van de levenscyclus van ieder afzonderlijk pand in Nederland.

Statistische analyse zorgt voor kwaliteitsverbetering BAG

Met behulp van statistische analyse van de basisadministratie adressen en gebouwen zijn structurele invoerfouten heel mooi zichtbaar te maken. Zo mag je verwachten dat het aantal keer dat een bepaalde gebruiksoppervlakte voorkomt evenredig afneemt bij toenemende oppervlakte. Soms zitten daar echter opvallende pieken in.

Oppervlaktefrequentie: Aantal keer dat een gebruiksoppervlakte voorkomt in de gemeente Zwolle
Oppervlaktefrequentie: Aantal keer dat een gebruiksoppervlakte voorkomt in Zwolle

De frequentiegrafiek laat een enorme uitschieter zien bij 9999 vierkante meter. Kennelijk wordt deze waarde in de gemeente Zwolle ingevoerd indien de gebruiksoppervlakte niet bekend is.

Deze en nog tientallen andere kwaliteitscontroles worden door PropertyData toegepast op de ruwe data afkomstig uit de BAG en andere open data bronnen. Resultaat is een zeer goede datakwaliteit en betrouwbare analyses.

Sinds 2000 worden relatief meer grote kantoorpanden gebouwd

Groei kantorenvoorraad per jaar naar grootteklasse
Groei kantorenvoorraad per jaar naar grootteklasse

Uit analyse van de kantorenvoorraad blijkt dat er sinds 2000 meer panden worden gebouwd in de grootteklasse vanaf 10.000 vierkante meter.  Dit relatief ten opzichte van de overige grootteklassen.

Uit de grafiek blijkt dat de groei van panden per grootteklasse tot 2000 redelijk gelijk op ging, afhankelijk van de conjunctuur. Sinds 2000 wijkt de groeilijn van de klasse vanaf 10.000 vierkante meter daar zichtbaar van af.

Bron: PropertyData op basis van BAG gegevens.

Inzicht in kantorenlokaties met de warmtekaart kantorendichtheid

Warmtekaart kantorendichtheid Groot Amsterdam
Warmtekaart kantorendichtheid Groot Amsterdam

Met behulp van een warmtekaart brengt PropertyData de kantoorgebieden van Nederland in kaart. Het unieke van deze werkwijze is dat het onafhankelijk van bestaande geografische indelingen werkt. Een gebied als de Zuidas wordt op deze manier als samenhangend gebied herkend, terwijl dit gebied zich uitstrekt over verschillende buurten en postcodegebieden.

Kantorenvoorraad blijft stug doorgroeien

De toename van de voorraad kantoorruimte is de in de afgelopen 40 jaar opmerkelijk constant geweest. Gemiddeld is de kantorenvoorraad ieder jaar met iets meer dan een miljoen vierkante meter gegroeid.

In de jaren rond 1990 en in de eerste jaren na de eeuw-wisseling was de groei bovengemiddeld.

De laatste jaren is de toename praktisch gelijk aan het langjarig gemiddelde. De groei is er dus nog niet uit. Toch een andere conclusie dan je zou verwachten op basis van de verhalen uit de media.

Ontwikkeling kantorenvoorraad

10% van de kantoorgebouwen bevat 50% van de voorraad kantoorruimte

Uit analyse van de Nederlandse kantorenvoorraad blijkt dat slechts 10 procent van het aantal kantoorpanden de helft van de totale kantooroppervlakte bevat.

Hoe de kantorenvoorraad is opgebouwd is goed af te lezen uit de grafieken hieronder.

Voorraad kantoren naar grootte 092013

Aantal kantoren naar grootte 092013

Bron: BAG september 2013, bewerkt door PropertyData.

Het hoogste pand van Nederland?

Margrietstraat 107 WaalwijkDit is Margrietstraat 107 in Waalwijk.

Volgens de officiële registratie in de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) is dit momenteel het hoogste pand van Nederland. Met een grondoppervlak van 344 m2 en een gebruiksoppervlakte van 3000267 m2 komt het aantal verdiepingen op 8721.

Het is duidelijk dat dit niet klopt. De verantwoordelijke ambtenaar heeft waarschijnlijk tijdens het vastleggen een typefout gemaakt.

De kwaliteit van de BAG  is in het algemeen zeer goed. De informatie uit de BAG geeft inzicht in het Nederlandse vastgoed.  Vastgoedanalyses, statistieken en benchmarks op basis van deze informatie bieden veel toegevoegde waarde. Met betere informatie kunnen betere beslissingen genomen worden.

Kraan Informatica ontwikkelt innovatieve toepassingen op basis van de BAG en andere open data. Er worden tal van technieken toegepast om de ruwe data te controleren op inconsistenties en fouten. Dat zorgt voor een uitstekende datakwaliteit.